בית ערבי בקטמון

מבט לכניסה מתוך הגינה

מבט לכניסה מתוך הגינה

חזית הכניסה לבית

חזית הכניסה לבית

עטיפת עמודי הכניסה במטפס

עטיפת עמודי הכניסה במטפס

בית עתיק בקטמון 5

בית עתיק בקטמון 5

בית עתיק בקטמון 4

בית עתיק בקטמון 4

מגוון צמחייה ליצירת סגנון טבעי

מגוון צמחייה ליצירת סגנון  טבעי

בית עתיק בקטמון 7

בית עתיק בקטמון 7

בית עתיק בקטמון 8

בית עתיק בקטמון 8

בית עתיק בקטמון 9

בית עתיק בקטמון 9

בית עתיק בקטמון 10

בית עתיק בקטמון 10

שתילה בתוך סלע

שתילה בתוך סלע

יצירת אוירה של נחל באמצעות חלוקי נחל

יצירת אוירה של נחל באמצעות חלוקי נחל

בית עתיק בקטמון 13

בית עתיק בקטמון 13

צמחים בסגנון טבעי

צמחים בסגנון טבעי

בית עתיק בקטמון 15

בית עתיק בקטמון 15

בית עתיק בקטמון 16

בית עתיק בקטמון 16

בית עתיק בקטמון 17

בית עתיק בקטמון 17

שילוב צמחיה טבעית וסלעים

שילוב צמחיה טבעית וסלעים