שתילה באדניות

שתילה בכדי חרס בצמוד לקיר הבית

שתילה בכדי חרס בצמוד לקיר הבית

שתילה באדניות 3

שתילה באדניות 3

שתילה באדניות 4

שתילה באדניות 4

שתילה באדניות 5

שתילה באדניות 5

שתילת פקעות ופרחי עונה באדניות הגדר ליצירת גיוון וענין בחורף

שתילת פקעות ופרחי עונה באדניות הגדר ליצירת גיוון וענין בחורף

שתילת קיץ באדניות הגדר

שתילת קיץ באדניות הגדר

שתילת קיץ באדניות הגדר

שתילת קיץ באדניות הגדר

שתילה בכדים מעוצבים בסגנון ים תיכוני

שתילה בכדים מעוצבים בסגנון ים תיכוני

שתילה באדניות 9

שתילה באדניות 9

אדניות בחזית כניסה לבניין

אדניות בחזית כניסה לבניין

אדניות בחזית כניסה לבניין

אדניות בחזית כניסה לבניין

אדניות בשולי רחבה מרוצפת- התאמה לגוון הריצוף

אדניות בשולי רחבה מרוצפת- התאמה לגוון הריצוף

יצירת מקצב בעזרת חזרה על גווני הפריחה

יצירת מקצב בעזרת חזרה על גווני הפריחה

שתילה באדניות 14

שתילה באדניות 14

שתילה באדניות 15

שתילה באדניות 15

שתילה באדניות 15

שתילה באדניות 15

גינון פשוט, מינימאלי וקסום במרפסת קטנה

גינון פשוט, מינימאלי וקסום במרפסת קטנה

שתילה בכדי בטון מעוצבים – התאמת גווני הכדים לצבעי הקיר

שתילה בכדי בטון מעוצבים – התאמת גווני הכדים לצבעי הקיר

שתילה באדניות 6

שתילה באדניות 6