וילה באפרת

וילה באפרת 5

וילה באפרת 5

וילה באפרת 6

וילה באפרת 6

וילה באפרת 7

וילה באפרת 7

וילה באפרת 8

וילה באפרת 8

שתילה בכדים

שתילה בכדים

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

גדר חיה להסתרה של מראה הבית מהרחוב

גדר חיה להסתרה  של מראה הבית מהרחוב

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

צמחים משתפלים בטרסות תלויות

שתילה בכדים

שתילה בכדים

שתילה בכדים

שתילה בכדים

צמחים מעוצבים על גזע, שתילה בכדים

צמחים מעוצבים על גזע, שתילה בכדים

צמחים מעוצבים בשילוב פרחים

צמחים מעוצבים בשילוב פרחים

צמחים מעוצבים בערוגה צרה לאורך שביל

צמחים מעוצבים בערוגה צרה לאורך שביל

וילה באפרת 15

וילה באפרת 15

וילה באפרת 16

וילה באפרת 16

וילה באפרת 17

וילה באפרת 17

וילה באפרת 18

וילה באפרת 18

וילה באפרת 19

וילה באפרת 19

וילה באפרת 20

וילה באפרת 20

וילה באפרת 21

וילה באפרת 21

וילה באפרת 22

וילה באפרת 22

מבט מהרחוב על חזית הבית

מבט מהרחוב על חזית הבית