שילוב אלמנטים דוממים

שתילה בתוך סלע

שתילה בתוך סלע

חיפוי בחלוקי נחל וטוף

חיפוי בחלוקי נחל וטוף

שילוב סלעים וחלוקי נחל

שילוב סלעים וחלוקי נחל

שתילה בתוך סלע

שתילה בתוך סלע

שימוש בסלעים כרקע לצמחים

שימוש בסלעים כרקע לצמחים

שימוש בסלעים כרקע לצמחים

שימוש בסלעים כרקע לצמחים

שביל אבני דריכה טבעיות בשילוב חלוקי נחל

שביל אבני דריכה טבעיות בשילוב חלוקי נחל

שילוב של אבני דריכה טבעיות ודשא

שילוב של אבני דריכה טבעיות ודשא

מסלעה מאבנים טבעיות

מסלעה מאבנים טבעיות